Realizacja aplikacji mobilnej, która za pomocą modułu GPS prowadzi użytkownika po wartych odwiedzenia punktach w Zielonej Górze. W zakresie zlecenia leżało także zrealizowanie strony internetowej oraz modułu administracyjnego do edycji punktów na mapie.

Technologie:

  • Java, Android
  • PHP, Symfony framework